sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 29/08/2016 04:02 - Người đăng bài viết: admin
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017

Năm học 2015-2016 Cán bộ viên chức (CBVC) sòng bạc đại thế giới đã nổ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ theo các chương trình kế hoạch đã đề ra; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên tổ chức cho CBVC và Học sinh sinh viên (Hssv) học tập quán triệt các nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.......
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017
Của sòng bạc đại thế giới
 
       Năm học 2015-2016 Cán bộ viên chức (CBVC) sòng bạc đại thế giới đã nổ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ theo các chương trình kế hoạch đã đề ra; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên tổ chức cho CBVC và Học sinh sinh viên (Hssv) học tập quán triệt các nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nên tình hình tư tưởng của CBVC và Hssv luôn ổn định; tổ chức rà soát biên soạn lại 12 chương trình đào tạo hệ 2 năm và 3 năm với 96 chương trình môn học bậc trung cấp chuyên nghiệp, đưa vào giảng dạy trong năm học 2015-2016; xây dựng đề án phát triển thêm 4 mã ngành các chuyên ngành nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của xã hội; cơ bản đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá kiểm định giáo dục theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
        Bước đầu CBVC đã có ý thức trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm; thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đúng theo đề án đã được phê duyệt; liên kết với Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tổ chức tuyển sinh đào tạo 2 chuyên ngành trình độ Thạc sỹ Phương pháp giảng dạy Âm nhạc và Quản lý Văn hóa tại Đăk Lăk với 32 Học viên và tiếp tục liên kết với Trường Đại học Văn hóa Tp Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc Huế tuyển sinh đào tạo 3 lớp Đại học Sư phạm Âm nhạc và Quản lý Văn hóa.
         Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ giảng dạy các lớp Hssv theo chương trình kế hoạch trong năm học; tổ chức tốt kỳ thi kết thúc khóa học cho 77 Hssv tốt nghiệp ra trường; công tác quản lý Hssv cũng có nhiều tiến bộ, Đoàn trường và Hội Sinh viên đã tổ chức nhiều phong trào thanh niên vì cộng đồng, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, tạo điều kiện cho các em rèn luyện vui chơi, học tập; tình hình an ninh trật tự luôn ổn định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, đó là:
        Qui mô Hssv ngày càng có xu hướng giảm, do các ngành đào tạo đã bảo hòa so với nhu cầu xã hội, nhưng việc xây dựng đề án mở mã ngành mới còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu.
        Công tác nghiên cứu khoa học tuy bước đầu có chuyển biến, nhưng số lượng cán bộ giảng viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến kinh nghiệm chưa nhiều.
        Có nhiều cố gắng trong việc rà soát biện soạn lại chương trình môn học, nhưng chất lượng chưa cao, còn nặng về kiến thức hàn lâm, kiến thức thực tiễn nghề nghiệp chưa đáp ứng với nhu cầu của người học, nên có phần hạn chế đến việc thu hút người học.
        Việc đổi mới phương pháp dạy học, là một trong những giải pháp thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nhưng hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học của Nhà trường còn rất hạn chế.
        Việc kiểm tra, thi đánh giá kết quả học tập của Hssv chủ yếu bằng hình thức trả lời hoặc thực hiện lại các kiến thức, kỹ năng đã được học, chưa có tính ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp; đã có chủ trương thành lập ngân hàng đề thi cho các môn học, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được…
        Năm học 2016-2017, là năm đấu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Đảng bộ sòng bạc đại thế giới đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, xác định thời gian tới tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức đòi hỏi mỗi CBVC phải nêu cao tinh thần ý thức, trách nhiệm trong việc nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn; cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người CBVC chấp hành và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng đội đồng chí cùng phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, trước mắt tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm cơ bản trong năm học 2016-2017, như sau:
        Đẩy mạnh công tác phát triển chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đề án trình các cấp thẩm quyền xin mở thêm một số mã ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhằm thu hút người học tăng qui mô đào tạo; đổi mới phương thức tuyển sinh, thực hiện nhiều hình thức quảng bá, thu hút người học.
       Đẩy mạnh việc liên kết với các Học viện, các trường Đại học tuyển sinh đào tạo một số ngành bậc đại học nhằm tăng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và nguồn nhân lực của địa phương.
        Thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung các chương trình đào tạo hiện có, theo hướng giảm các kiến thức hàn lâm, tăng cường kiến thức kỹ năng thực hành, nâng cao năng lực chuyên môn theo ngành nghề được đào tạo.
       Quản lý tốt kế hoạch đào tạo và quy trình lên lớp của giảng viên, đảm bảo các môn học đều có giáo trình bài giảng, cung cấp đảm bảo tài liệu học tập cho Hssv. Thực hiện hoàn thành chương trình giảng dạy của các lớp Hssv theo chương trình kế hoạch đạo đã qui định.
         Xây dưng chương trình kế hoạch và thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học, hướng dẫn cho Hssv phương pháp học tập tích cực, chủ động tiếp cận các nguồn tư liệu học tập, chủ động trong việc tự tập luyện nâng cao kỹ năng chuyên môn và hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng phương pháp thuyết trình truyền thụ kiến thức một chiều.
         Nghiên cứu tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức thi giảng viên giỏi nhằm đưa ra các phương pháp dạy học theo hướng tích cực có hiệu quả nhất đối với việc đào tạo các ngành nghệ thuật, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ giảng viên trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.
         Đẩy mạnh hoạt động của các Bộ môn, tổ chức tốt việc dự giờ, đánh giá, góp ý nội dung, phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ giảng viên, góp phần tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học.
Đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, thi đánh giá kết quả học tập của Hssv, xây dựng hoàn thiện ngân hàng đề thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp theo hướng ứng dụng các kiến thức, kỹ năng đã được học để giải quyết các vấn đề chuyên môn nghề nghiệp nảy sinh trong thực tiễn. Quản lý tốt quy trình tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của Hssv.
       Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; tất cả cán bộ giảng viên hàng năm phải có hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm; từng bước triển khai công tác nghiên cứu khoa học cho Hssv theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
        Xây dựng và thực hiện tốt chương  trình kế hoạch thực hiện Đề án “ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1501/QĐQĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
        Đổi mới công tác Hssv theo hướng tập trung các điều kiện cho người học thể hiện năng lực bản thân, tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để Hssv có điều kiện vui chơi, rèn luyện và học tập.
       Tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục, quản lý tốt tình hình Hssv, nhất là Hssv ngoại trú, hạn chế đến mức thấp nhất Hssv vi phạm nội quy, quy chế học tập, qui chế rèn luyện và vi phạm các quy định của pháp luật, phải xử lý.
        Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của đội ngũ CBVC, chúng ta tin tưởng rằng sòng bạc đại thế giới sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 đã nêu trên.  

 

 
Nguyễn Hùng

Ý kiến bạn đọc

 


Liên kết WebtiseTHÔNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 65


Hôm nayHôm nay : 8664

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 124905

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9062629

THỜI KHÓA BIỂU


sòng bạc ở việt nam website chính thức sòng bạc thượng lưu địa chỉ website sòng bạc đại thế giới-website chính thức của Việt Nam website sòng bạc trực tuyến việt nam Trang web chính thức sòng bạc đà nẵng Việt Nam