sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam

Thực hiện đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ Nhà giáo

Đăng lúc: Thứ ba - 23/07/2019 02:51 - Người đăng bài viết: admin
UBND TỈNH ĐẮK LẮK
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
Số:   228  /CV-CĐVHNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 Đắk Lắk, ngày 22  tháng 7  năm 2019


V/v thực hiện đánh giá, xếp loại
chuyên môn, nghiệp vụ Nhà giáo.
 
 
Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Tổ Bộ môn.
 
 
 
Thực hiện Công văn số 1244/SLĐTBXH-GDNN ngày 28.6.2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội v/v Đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2019 và kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban ngày 15.7.2019, Nhà trường triển khai công tác đánh giá, xếp loại nhà giáo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2018-2019, công việc cụ thể như sau:
1. Đối với các Khoa, Tổ Bộ môn
- Bước 1: Triển khai cho nhà giáo thực hiện Phiếu đánh giá, xếp loại:
+ Đối với nhà giáo dạy lý thuyết :        Mẫu số 1A
+ Đối với nhà giáo dạy thực hành :       Mẫu số 1B
+ Đối với nhà giáo dạy tích hợp :         Mẫu số 1C
+ Đối với nhà giáo dạy các môn THPT :        Mẫu số 1D
Trong trường hợp nhà giáo thuộc Tổ Bộ môn Văn hóa tham gia giảng dạy bậc Cao đẳng thì thực hiện một trong các phiếu 1A, 1B, 1C.
- Bước 2: Lãnh đạo các Khoa, Tổ Bộ môn tổ chức cuộc họp đơn vị để đánh giá, xếp loại nhà giáo và tổng hợp kết quả theo Mẫu số 2A. Riêng Tổ Bộ môn Văn hóa tổng hợp kết quả theo Mẫu số 2B.
Hồ sơ đánh giá, xếp loại nhà giáo nộp về Phòng Tổ chức và Công tác HSSV chậm nhất đến ngày 26.7.2019.
2. Phòng Tổ chức và Công tác HSSV
- Xây dựng Hướng dẫn đánh giá, xếp loại và cung cấp biểu mẫu liên quan đến công tác đánh giá nhà giáo;
- Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo của các Khoa, Tổ Bộ môn và tổ chức cuộc họp đánh giá, phân loại nhà giáo của Nhà trường;
- Thực hiện Báo cáo gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
Một số lưu ý:
- Nhà giáo tham gia giảng dạy cả bậc Trung cấp và Cao đẳng thì được đánh giá, xếp loại theo chuẩn của nhà giáo giảng dạy bậc Cao đẳng.
- Nhà giáo là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên các Phòng, Ban giảng dạy môn học trực thuộc sự quản lý của Khoa, Tổ Bộ môn nào thì Khoa, Tổ Bộ môn đó chịu trách nhiệm đánh giá, xếp loại.
- Mỗi nhà giáo chỉ đánh giá, xếp loại theo 1 trong 3 nhiệm vụ được phân công giảng dạy (lý thuyết, thực hành, tích hợp). Trong trường hợp nhà giáo được phân công từ 2 nhiệm vụ giảng dạy trở lên thì việc xác định đánh giá, xếp loại thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau : tích hợp, thực hành, lý thuyết.
Nhận được công văn này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai đảm bảo thời gian quy định ./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các Phòng, Ban, Khoa, Tổ Bộ môn (thực hiện);
- Lưu: VT, TC.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Khương Học Hải

MẪU ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN

/uploads/thong-bao/2019_07/PhanLoai MonHoc 2019.doc

/uploads/thong-bao/2019_07/XepLoai NhaGiao 2019 03 Truong.doc

/uploads/thong-bao/2019_07/XepLoai NhaGiao 2019 05 Truong BC.doc

/uploads/thong-bao/2019_07/XepLoai NhaGiao 2019 1A Ly Thuyet.doc

/uploads/thong-bao/2019_07/XepLoai NhaGiao 2019 1B ThucHanh.doc

/uploads/thong-bao/2019_07/XepLoai NhaGiao 2019 1C TichHop.doc

/uploads/thong-bao/2019_07/XepLoai NhaGiao 2019 1D TVH.doc

/uploads/thong-bao/2019_07/XepLoai NhaGiao 2019 2A DonVi.doc

/uploads/thong-bao/2019_07/XepLoai NhaGiao 2019 2B TVH.doc

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết WebtiseTHÔNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 8880

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 435242

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8064299


THỜI KHÓA BIỂU


sòng bạc ở việt nam website chính thức sòng bạc thượng lưu địa chỉ website sòng bạc đại thế giới-website chính thức của Việt Nam website sòng bạc trực tuyến việt nam Trang web chính thức sòng bạc đà nẵng Việt Nam