sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/ vi Thu, 22 Feb 2024 02:02:21 GMT Thu, 22 Feb 2024 02:02:21 GMT //thegloriajean.com:443/index.php/rss/ //thegloriajean.com:443/uploads/logo-1_a6b11d5e8d5f930cbe965fa7e231e684.png sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/ 144 48 sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/KE-HOACH-TANG-CUONG-CONG-TAC-PHO-BIEN-PHAP-LUAT-CHO-VIEN-CHUC-NGUOI-LAO-DONG-VA-HSSV-234/ ]]> Thu, 22 Feb 2024 02:02:21 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/Nhung-hinh-anh-thi-het-mon-hoc-cua-cac-em-hoc-sinh-lop-Trung-cap-Thiet-ke-noi-that-233/ ]]> Tue, 20 Jun 2023 01:06:51 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/Nhung-hinh-anh-hoat-dong-van-nghe-cua-Truong-Cao-dang-Van-hoa-Nghe-thuat-Dak-Lak-232/ ]]> Fri, 2 Jun 2023 01:06:28 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/Huong-dan-tuyen-truyen-100-nam-Ngay-sinh-dong-chi-Trung-tuong-Dong-Sy-Nguyen-01-3-1923-01-3-2023-229/ Hướng dẫn tuyên truyền 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023).]]> Fri, 17 Feb 2023 07:02:56 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/Thong-bao-ke-qua-trung-tuyen-Ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022-227/ ]]> Wed, 29 Jun 2022 07:06:45 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/Ke-hoach-trien-khai-huong-ung-Thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy-tai-truong-Cao-dang-Van-hoa-Nghe-thuat-Dak-Lak-226/ ]]> Tue, 14 Jun 2022 07:06:53 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/THONG-BAO-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-NAM-2022-224/ ]]> Wed, 2 Mar 2022 04:03:09 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/THONG-TIN-TUYEN-TRUYEN-VE-PHAT-TRIEN-VE-XAY-DUNG-VA-PHAT-TRIEN-TP-BUON-MA-THUOT-TINH-DAK-LAK-221/ ]]> Wed, 12 Jan 2022 08:01:10 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/THU-KEU-GOI-CUA-CHU-TICH-NUOC-220/ ]]> Thu, 7 Oct 2021 02:10:56 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/THONG-BAO-TO-CHUC-BOI-DUONG-CHINH-TRI-HE-NAM-2021-CHO-VIEN-CHUC-VA-NGUOI-LAO-DONG-219/ Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho viên chức và người lao động.]]> Fri, 17 Sep 2021 07:09:11 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/HOC-SINH-SINH-VIEN-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-VINH-DU-NHAN-HOC-BONG-VU-A-DINH-NAM-HOC-2020-2021-215/ Chiều ngày 22/12/2020, tại Trường Đại học Tây Nguyên, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Tổ chức Vina Capital Foundation (VCF) tổ chức Lễ trao học bổng Vừ A Dính cho 155 học sinh, sinh viên dân tộc vượt khó, hiếu học của tỉnh Đắk Lắk năm học 2020 – 2021.]]> Tue, 29 Dec 2020 00:12:25 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/Le-Khai-giang-lop-Dai-hoc-lien-thong-Nganh-Su-pham-am-nhac-he-vua-lam-vua-hoc-khoa-2-Nien-khoa-2019-2021-211/ Sáng ngày 18/7/2020, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng lớp liên thông lên đại học từ trung cấp, cao đẳng, ngành Sư phạm âm nhạc, khoá 2 ( niên khoá 2019-2021).]]> Mon, 20 Jul 2020 06:07:20 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/Truong-Cao-dang-Van-hoa-Nghe-thuat-cong-bo-quyet-dinh-Bo-nhiem-Pho-truong-Phong-Dao-tao-NCKH-210/ Chiều ngày 19/6/2020, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Đào tạo & NCKH.]]> Wed, 24 Jun 2020 03:06:10 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/UBND-TINH-DAK-LAK-TO-CHUC-CONG-BO-QUYET-DINH-NGHI-HUU-DOI-VOI-HIEU-TRUONG-VA-QUYET-DINH-PHAN-CONG-PHO-HIEU-TRUONG-PHU-TRACH-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-209/ Sáng ngày 29/5/2020, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ Trường Cao đẳng VHNT Đắk Lắk: Quyết định nghỉ hưu đối với ông Khương Học Hải - Hiệu trưởng và Quyết định phân công Phụ trách Trường Cao đẳng VHNT Đắk Lắk đối với ông Chung Quốc Toản - Phó Hiệu trưởng. Tham dự buổi Lễ có bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ. Tham dự buổi Lễ còn có Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng VHNT Đắk Lắk.]]> Fri, 5 Jun 2020 01:06:32 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-TO-CHUC-CONG-BO-QUYET-DINH-CUA-CHU-TICH-UBND-TINH-VE-VIEC-BO-NHIEM-PHO-HIEU-TRUONG-207/ Chiều ngày 15.5.2020, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk đã long trọng tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường đối với bà Hàn Thị Hồng Hân - Trưởng phòng Tổ chức & Công tác HSSV.]]> Wed, 20 May 2020 07:05:14 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAKLAK-Tong-ve-sinh-khu-khuan-truong-hoc-phong-chong-dich-benh-do-nCoV-199/ Thực hiện chỉ đạo của UBND , Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh nCoV trong toàn trường.]]> Mon, 24 Feb 2020 00:02:40 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/THAM-VA-TANG-QUA-TET-DONG-BAO-BUON-KET-NGHIA-TAI-BUON-BHOC-XA-YANG-TAO-HUYEN-LAK-NAM-2020-198/ Sáng 16.01.2020, sòng bạc đại thế giới phối hợp Đài tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú tại khu vực Tây Nguyên đã đến thăm và tặng quà tết năm 2020 cho Đồng bào Buôn BHôk- xã Yang Tao, huyện Lăk. Đây là một hoạt động thiết thực định kỳ hàng năm của sòng bạc đại thế giới và Đài tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú tại khu vực Tây Nguyên.]]> Tue, 21 Jan 2020 09:01:18 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-HOAT-DONG-CHAO-MUNG-KY-NIEM-70-NAM-NGAY-TRUYEN-THONG-HSSV-09-01-1950-09-01-2020-195/ Nhân dịp kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV (09/01/1950 – 09/01/2020), ngày 09/01/2020, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Phòng Tổ chức & Công tác HSSV tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện này.]]> Tue, 14 Jan 2020 03:01:54 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-HOAT-DONG-CHAO-MUNG-KY-NIEM-70-NAM-NGAY-TRUYEN-THONG-HSSV-09-01-1950-09-01-2020-194/ Nhân dịp kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV (09/01/1950 – 09/01/2020), ngày 09/01/2020, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Phòng Tổ chức & Công tác HSSV tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện này.]]> Tue, 14 Jan 2020 03:01:53 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-CONG-BO-VA-TRAO-QUYET-DINH-NGHI-HUU-CHO-VIEN-CHUC-QUAN-LY-192/ Chiều ngày 30/10/2019, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Bạch Văn Mạnh- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Hùng- Phó Hiệu trưởng nhà trường, nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019.]]> Thu, 31 Oct 2019 03:10:26 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-TUAN-SINH-HOAT-CONG-DAN-HSSV-NAM-HOC-2019-2020-191/ Triển khai Hướng dẫn số 88/HD-BTGTU ngày 24.6.2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV và Công văn số 1454/SLĐTBXH-GDNN ngày 09.7.2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số nội dung chuyên môn với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, từ ngày 14.10 đến ngày 18.10.2019, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019-2020 cho HSSV trúng tuyển năm 2019 và HSSV các lớp K17, K18.]]> Mon, 21 Oct 2019 06:10:04 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/HOI-NGHI-CAN-BO-CONG-CHUC-VIEN-CHUC-NAM-2019-190/ Ngày 27/9/2019, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 Tham dự Hội nghị có đồng chí Khương Học Hải - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn trường, lãnh đạo các các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn và toàn viên chức, người lao động đang công tác tại trường.]]> Mon, 30 Sep 2019 06:09:35 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/Tap-huan-kien-thuc-an-toan-giao-thong-va-ky-nang-lai-xe-an-toan-189/ Nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về an toàn giao thông và kĩ năng lái xe an toàn, sáng ngày 21/9/2019, Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk đã phối hợp với Chi nhánh Vật tư Tây Nguyên (Matexim Tây Nguyên) tổ chức tập huấn kĩ năng lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên ( HSSV) của trường.]]> Tue, 24 Sep 2019 07:09:20 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-TO-CHUC-LE-BE-GIANG-VA-TRAO-BANG-TOT-NGHIEP-NAM-2019-188/ Sáng ngày 16/9/2019, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lắk đã tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 49 học sinh, sinh viên hệ chính quy đợt 1 năm 2019, với các chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thanh nhạc và Quản lý Văn hóa.]]> Wed, 18 Sep 2019 01:09:27 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-BOI-DUONG-CHINH-TRI-HE-NAM-2019-CHO-DOI-NGU-CAN-BO-GIANG-VIEN-184/ Thực hiện Hướng dẫn số 26/HD-ĐUK ngày 27.6.2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV, ngày 14.8.2019, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.]]> Fri, 16 Aug 2019 02:08:32 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-LE-CONG-BO-TRAO-QUYET-DINH-BO-NHIEM-PHO-HIEU-TRUONG-181/ Chiều ngày 02/7/2019, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà trường.]]> Mon, 8 Jul 2019 00:07:05 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/Khai-giang-lop-lien-thong-Dai-hoc-su-pham-Am-nhac-nien-khoa-2019-2021-180/ Sáng ngày 03/6/2019, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk liên kết với Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học Sư phạm Âm nhạc hệ vừa làm vừa học, khóa học 2019-2021.]]> Tue, 4 Jun 2019 01:06:02 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-DOI-THOAI-GIUA-LANH-DAO-NHA-TRUONG-VOI-DAI-DIEN-HSSV-NAM-HOC-2018-2019-171/ Triển khai Kế hoạch số 427/KH-CĐVHNT ngày 19.12.2018 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, sáng ngày 08.01.2019, Nhà trường tổ chức Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện HSSV năm học 2018-2019. Đây là một hoạt động thường niên của công tác HSSV và luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ phía Ban Giám hiệu cũng như thu hút sự chú ý đặc biệt từ phía đông đảo HSSV trong Nhà trường.]]> Thu, 10 Jan 2019 02:01:31 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-TO-CHUC-CHUOI-HOAT-DONG-KY-NIEM-36-NAM-NGAY-NHA-GIAO-VIET-NAM-20-11-1982-20-11-2018-168/ Trong không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2018), từ ngày 04.11 đến ngày 19.11.2018, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng gồm hội thao, thi hóa trang nhân vật dân gian Việt Nam và chương trình tri ân thầy cô. Hội thao được diễn ra từ ngày 4.11 đến ngày 15.11.2018 gồm nội dung bóng đá nam, nội dung bóng chuyền nữ. Với tinh thần thi đấu hết mình, các đội tuyển đã cống hiến cho khán giả những trận cầu sôi động, đẹp mắt. Hội thao đã mang tới nhiều niềm vui cho thầy cô, HSSV, tạo không khí vui tươi, khỏe khoắn và là cơ hội để rèn luyện, nâng cao sức khỏe.]]> Fri, 23 Nov 2018 01:11:39 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Tin-tuc-Nha-truong/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-TUAN-SINH-HOAT-CONG-DAN-HSSV-NAM-HOC-2018-2019-166/ Thực hiện Công văn số 1619/TCDN-GV ngày 17.07.2018 của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV và Hướng dẫn số 68/HD-BTGTU ngày 22.06.2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, từ ngày 23 - 26.10.2018 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018-2019 cho HSSV mới trúng tuyển năm 2018 và HSSV giữa khóa (HSSV các lớp K16 và K17).]]> Fri, 26 Oct 2018 06:10:21 GMT 程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 无法创建“D:\Soft\超级镜像站群\cache\thegloriajean.com\thegloriajean.com\index.php”,因为同名文件或目录已存在。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()