sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/ vi Fri, 18 Feb 2022 07:02:57 GMT Fri, 18 Feb 2022 07:02:57 GMT //thegloriajean.com:443/index.php/rss/ //thegloriajean.com:443/uploads/logo-1_a6b11d5e8d5f930cbe965fa7e231e684.png sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/ 144 48 sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/SO-TAY-DAM-BAO-AN-TOAN-PHONG-CHONG-DICH-COVID-19-TRONG-TRUONG-HOC-223/ ]]> Fri, 18 Feb 2022 07:02:57 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/TIEN-DO-DAO-TAO-NAM-HOC-2020-2021-214/ ]]> Thu, 20 Aug 2020 02:08:55 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Quyet-dinh-cong-nhan-tot-nghiep-Trung-cap-va-Cao-dang-he-chinh-quy-nam-2020-213/ ]]> Mon, 3 Aug 2020 03:08:43 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Ket-qua-thi-Tot-nghiep-lan-1-nam-2020-212/ ]]> Thu, 23 Jul 2020 01:07:36 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/TIEN-DO-DAO-TAO-NAM-HOC-DIEU-CHINH-DO-ANH-HUONG-COVID-19-206/ ]]> Mon, 18 May 2020 07:05:47 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/CAC-CHINH-SACH-DOI-VOI-HOC-SINH-SINH-VIEN-NAM-HOC-2019-2020-187/ Các chính sách đối với học sinh, sinh viên năm học 2019-2020]]> Tue, 17 Sep 2019 02:09:42 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/TANG-CUONG-GIAO-DUC-DAO-DUC-LOI-SONG-CHO-HOC-SINH-SINH-VIEN-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-185/ Ngày nay, với sự tác động của xu thế toàn cầu hóa, sự bùng nổ của công nghệ và sự phát triển nhanh mạnh của mạng xã hội đã dẫn đến những biến đổi về đạo đức, lối sống văn hóa của học sinh, sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trường.]]> Mon, 26 Aug 2019 06:08:57 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Quyet-dinh-mien-giam-hoc-phi-cho-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019-178/ ]]> Wed, 17 Apr 2019 02:04:47 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/KE-HOACH-TO-CHUC-TUYEN-SINH-DH-SP-AM-NHAC-DH-SP-MY-THUAT-DH-QUAN-LY-VAN-HOA-HE-LIEN-THONG-VUA-LAM-VUA-HOC-177/ ]]> Wed, 10 Apr 2019 08:04:13 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-TRO-CHOI-DAN-GIAN-CHAO-MUNG-88-NAM-NGAY-THANH-LAP-DOAN-TNCS-HO-CHI-MINH-26-3-1931-26-3-2019-175/ Triển khai Kế hoạch số 61/KH-TC&CTHSSV-ĐTN ngày 13.3.2019, hướng tới chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2019); ngày 26.3.2019, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật phối hợp Phòng Tổ chức & CTHSSV tổ chức thi Trò chơi dân gian với các nội dung thi: nấu cơm Quang Trung, đấu vật, chọi gà, đua thuyền trên cạn, nhảy bao bố và nhảy dây tập thể.]]> Thu, 28 Mar 2019 03:03:13 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/HOI-SINH-VIEN-VIET-NAM-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-THAM-GIA-NGAY-HOI-SINH-VIEN-SANG-TAO-TINH-DAK-LAK-NAM-2019-174/ Từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2019, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tham gia Ngày hội “Sinh viên Sáng tạo” tỉnh Đắk Lắk năm 2019 do Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức.]]> Sun, 24 Mar 2019 23:03:45 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-RA-MAT-BAN-TU-QUAN-HOC-SINH-SINH-VIEN-163/ Để phát huy vai trò tự quản của HSSV nội trú, thực hiện tốt quy chế quản lý HSSV và nội quy khu nội trú. Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường, chiều ngày 02/10/2018, Phòng Tổ chức & CTHSSV phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá tổ chức buổi ra mắt Ban Tự quản HSSV nội trú Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.]]> Wed, 3 Oct 2018 07:10:38 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Tham-luan-ve-phong-trao-van-hoa-nghe-thuat-the-duc-the-thao-va-tham-gia-sinh-hoat-CLB-Doi-Nhom-sinh-vien-Quynh-Nhu-159/ Ngày Hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho các bạn đoàn viên thanh niên trong chi đoàn tham gia tham luận trong Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2020 về phong trào văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao và tham gia sinh hoạt CLB - Đội - Nhóm]]> Wed, 19 Sep 2018 08:09:14 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Tham-luan-ve-phuong-phap-hoc-tap-cua-sinh-vien-Le-Thao-Vy-158/ Hôm nay tôi rất vinh dự được tham gia tham luận trong Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2020 về phương pháp học tập.]]> Wed, 19 Sep 2018 08:09:54 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Thong-bao-ket-qua-thi-Tot-nghiep-he-chinh-qui-nam-2018-153/ sòng bạc đại thế giới sòng bạc đại thế giới kết quả thi Tốt nghiệp năm 2018 như sau:]]> Tue, 19 Jun 2018 01:06:18 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Thuc-hien-chinh-sach-noi-tru-cho-hoc-sinh-sinh-vien-K-16-tu-thang-9-den-thang-11-2017-142/ Thực hiện chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên K.16 từ tháng 9 đến tháng 11/2017]]> Wed, 7 Feb 2018 08:02:47 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Danh-sach-Hssv-duoc-huong-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-II-nam-hoc-2016-2017-137/ Danh sách Hssv được hưởng trợ cấp xã hội từ tháng 1 đến tháng 8/2017.]]> Sat, 25 Nov 2017 04:11:23 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Ke-hoach-on-thi-dai-hoc-Su-pham-Am-nhac-lien-thong-lien-ket-voi-Hoc-vien-Am-nhac-Hue-124/ ]]> Mon, 2 Oct 2017 08:10:21 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Danh-sach-hoc-sinh-sinh-vien-cac-lop-tot-nghiep-nam-2017-duoc-cap-hoc-bong-117/ ]]> Wed, 26 Jul 2017 03:07:35 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Chinh-sach-uu-dai-va-trien-vong-viec-lam-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-Truong-Cao-dang-Van-hoa-Nghe-thuat-Dak-Lak-115/ sòng bạc đại thế giới là cơ sở đào tạo công lập, nguồn kinh phí đào tạo và hoạt động chủ yếu do ngân sách Nhà nước cấp. Những năm qua nhà trường đã đạo tạo hàng ngàn học sinh, sinh viên (Hssv) trình độ cao đẳng, trung cấp và liên kết đào tạo trình độ đại học & sau đại học các ngành văn hóa nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, múa, quản lý văn hóa, thư viện...).]]> Tue, 11 Jul 2017 03:07:50 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Thong-bao-ket-qua-thi-Tot-nghiep-nam-2017-113/ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thông báo kết quả thi Tốt nghiệp năm 2017 như sau:]]> Wed, 21 Jun 2017 02:06:12 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Hoc-sinh-sinh-vien/Cap-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-ky-I-nam-hoc-2016-2017-109/ Nay cấp 19 suất học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017 cho 10 sinh viên bậc Cao đẳng và 9 học sinh bậc Trung cấp....]]> Wed, 26 Apr 2017 02:04:00 GMT 程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 无法创建“D:\Soft\超级镜像站群\cache\thegloriajean.com\thegloriajean.com\index.php”,因为同名文件或目录已存在。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()