sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/ vi Mon, 1 Aug 2022 01:08:23 GMT Mon, 1 Aug 2022 01:08:23 GMT //thegloriajean.com:443/index.php/rss/ //thegloriajean.com:443/uploads/logo-1_a6b11d5e8d5f930cbe965fa7e231e684.png sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/ 144 48 sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/To-chuc-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-Quyet-dinh-so-69-QD-TW-cua-Bo-chinh-tri-228/ ]]> Mon, 1 Aug 2022 01:08:23 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/DANG-BO-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-TO-CHUC-DAI-HOI-LAN-THU-III-NHIEM-KY-2020-2025-208/ Sáng 20/5/2020, Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Fri, 22 May 2020 08:05:53 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/Ket-luan-cua-Bo-Chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-Nghi-quyet-so-24-NQ-TW-205/ ]]> Wed, 29 Apr 2020 02:04:03 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/CHI-BO-4-THUOC-DANG-BO-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-DAI-HOI-LAN-THU-III-NHIEM-KY-2020-2022-204/ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, sáng ngày 27.3.2020, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã long trọng tổ chức Đại hội Lần thứ III - Nhiệm kỳ 2020-2022.]]> Tue, 31 Mar 2020 14:03:10 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/CHI-BO-2-THUOC-DANG-BO-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-TO-CHUC-THANH-CONG-DAI-HOI-LAN-THU-III-NHIEM-KY-2020-2022-203/ Được sự đồng ý và chỉ đạo của Đảng ủy, chiều ngày 24/3/2020, Chi bộ 2 ( Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kế hoạch - Tài và Ban Quản lý - Ký túc xá) thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022.]]> Mon, 30 Mar 2020 13:03:24 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/CHI-BO-5-THUOC-DANG-BO-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-DAI-HOI-NHIEM-KY-2020-2022-202/ Sáng ngày 26/03/2020, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Chi bộ 5, thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.]]> Mon, 30 Mar 2020 13:03:56 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/CHI-BO-1-THUOC-DANG-BO-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-DAI-HOI-NHIEM-KY-2020-2022-201/ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tại Kế hoạch số 15A-KH/ĐU, ngày 04.02.2020 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022, chiều ngày 23.3.2020, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.]]> Thu, 26 Mar 2020 02:03:49 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/CHI-BO-3-THUOC-DANG-BO-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-DAI-HOI-NHIEM-KY-2020-2022-200/ Chiều ngày 20/03/2020, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Chi bộ 3, thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.]]> Mon, 23 Mar 2020 02:03:42 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/DOAN-THANH-NIEN-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-DAI-HOI-DAI-BIEU-NHIEM-KY-2019-2-197/ Thực hiện Kế hoạch số 418-KH/ĐTN, ngày 02.01.2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2019-2022; ngày 16 tháng 01 năm 2020, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2022.]]> Tue, 21 Jan 2020 01:01:04 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/CHI-BO-1-TO-CHUC-LE-LET-NAP-DANG-VIEN-MOI-196/ Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2020, Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên mới là đồng chí Nguyễn Văn Huyền- chuyên viên Phòng Tổ chức & CTHSSV.]]> Tue, 14 Jan 2020 07:01:58 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/DOAN-THANH-NIEN-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-PHOI-HOP-VOI-PHONG-AN-NINH-CHINH-TRI-NOI-BO-CONG-AN-TINH-VA-NGAN-HANG-DONG-A-TO-CHUC-HOAT-DONG-VE-NGUON-TAI-XA-EA-M-DROH-HUYEN-CU-MGAR-193/ Triển khai Kế hoạch số 01-KHPH/PA83-CĐVHNT, ngày 28.12.2019, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Hội Phụ nữ cơ sở Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk và Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đắk Lắk tổ chức hoạt động “Về nguồn” tại xã Ea M’Droh, huyện Cư M’gar.]]> Mon, 6 Jan 2020 01:01:53 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/CHI-BO-2-CHI-BO-3-VA-CHI-BO-4-THUOC-DANG-BO-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-LE-KET-NAP-DANG-VIEN-MOI-182/ Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019, Chi bộ 2, Chi bộ 3 và Chi bộ 4 – Thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Hoàng Minh Phú – Chuyên viên Ban Quản lý Ký túc xá và hai sinh viên Trần Thị Thùy Dung – Lớp Cao đẳng Quản lý Văn hóa K16, Đặng Quỳnh Như – Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc K16.]]> Fri, 12 Jul 2019 02:07:39 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/CHI-BO-5-TO-CHUC-LE-LET-NAP-DANG-VIEN-MOI-179/ Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2019, Chi bộ 5, thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên mới là đồng chí Nguyễn Thị Dung- Nhân viên Khoa Mỹ thuật.]]> Wed, 29 May 2019 00:05:37 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/CHI-BO-4-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-LE-KET-NAP-DANG-VIEN-MOI-172/ Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chi bộ 4 – Thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Đặng Thị Tuyết Hồng – Giảng viên Tổ Bộ môn Văn hóa.]]> Wed, 16 Jan 2019 01:01:23 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/LE-KET-NAP-DANG-VIEN-MOI-CUA-CHI-BO-1-VA-CHI-BO-4-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-167/ Chiều ngày 30 tháng 10 năm 2018, Chi bộ 1 và Chi bộ 4 – Thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kết nạp cho 02 đảng viên mới là đồng chí Lê Tô Đỗ Quyên- Phó trưởng Khoa Đại cương- Sư phạm và đồng chí Phạm Thị Thu- Chuyên viên Phòng Thư viện.]]> Thu, 1 Nov 2018 02:11:30 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/Dang-bo-Truong-Cao-dang-Van-hoa-Nghe-thuat-to-chuc-Hoi-nghi-kiem-diem-giua-nhiem-ky-2015-2020-165/ Chiều ngày 18/10/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quang Tân- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Minh- Chánh Văn phòng và đồng chí Phan Quang Ngọc- Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.]]> Mon, 22 Oct 2018 03:10:42 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/DAI-HOI-DAI-BIEU-HOI-SINH-VIEN-VIET-NAM-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-KHOA-II-NHIEM-KY-2018-2020-161/ Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2018, Hội Sinh viên sòng bạc đại thế giới đã long trọng tổ chức Đại hội Hội sinh viên khóa II, nhiệm kỳ 2018 -2020.]]> Fri, 21 Sep 2018 01:09:44 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/DOAN-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-CHUONG-TRINH-VE-NGUON-CHO-HOC-SINH-SINH-VIEN-TAI-BUON-KNIA-XA-EBAR-HUYEN-BUON-DON-148/ Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2018 và hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018). Trong 3 ngày từ ngày 20/4 đến 22/4/2018, Đoàn trường phối hợp với Phòng Tổ chức & Công tác học sinh, sinh viên tổ chức chương trình Về nguồn cho học sinh, sinh viên tại Buôn Knia, xã EaBar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.]]> Fri, 27 Apr 2018 07:04:11 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/HOI-NGHI-GIAO-BAN-CUM-TO-CHUC-CO-SO-DANG-SO-V-QUY-1-NAM-2018-147/ Chiều ngày 20/4/2018, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Cụm tổ chức cơ sở Đảng số V ( do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật làm Cụm trưởng ) đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2018. Đồng chí Khương Học Hải - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật chủ trì Hội nghị.]]> Mon, 23 Apr 2018 02:04:45 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/DOAN-TRUONG-TO-CHUC-HOI-TRAI-CHAO-MUNG-KY-NIEM-87-NAM-NGAY-THANH-LAP-DOAN-THANH-NIEN-CONG-SAN-HO-CHI-MINH-26-3-1931-26-3-2018-146/ Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng đến kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018). Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sáng ngày 26/3/2018, Đoàn trường phối hợp với Phòng Tổ chức & CTHSSV tổ chức Hội trại với chủ đề “ Tuổi trẻ sáng tạo”.]]> Wed, 28 Mar 2018 03:03:37 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/CHI-BO-1-TO-CHUC-LE-KET-NAP-DANG-VIEN-143/ Chiều ngày 7/02/2018, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thùy Liên – Chuyên viên Phòng Tổ chức và Công tác HSSV.]]> Wed, 7 Feb 2018 09:02:43 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-Dang-nam-2017-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2018-141/ Ngày 31/01/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Khương Học Hải – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ.]]> Tue, 6 Feb 2018 02:02:29 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-PHOI-HOP-VOI-DAI-TIENG-NOI-VIET-NAM-THUONG-TRU-TAI-TAY-NGUYEN-TO-CHUC-THAM-HOI-VA-TANG-QUA-BUON-KET-NGHIA-BUON-B-HOK-XA-YANG-TAO-HUYEN-LAK-140/ Nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng ngày 01/02/2018, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên tổ chức đi thăm và tặng quà cho đồng bào tại buôn kết nghĩa- Buôn Bhốk, xã Yang Tao, huyện Lắk. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của hai cơ quan với buôn kết nghĩa.]]> Mon, 5 Feb 2018 01:02:05 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/TO-CHUC-THANH-CONG-DAI-HOI-CAC-CHI-BO-TRUC-THUOC-DANG-BO-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-NHIEM-KY-2017-2020-129/ Đảng bộ sòng bạc đại thế giới có 5 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ 1, lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức-Công tác học sinh sinh viên, Phòng Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học, Phòng Thư viện, Ban Thanh tra; Chi bộ 2 lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Ban Quản lý Ký túc xá; Chi bộ 3 lãnh đạo các đơn vị: Khoa Âm nhạc - Múa; Chi bộ 4 lãnh đạo các đơn vị: Khoa Đại cương - Sư phạm, Khoa Văn hóa -Thông tin, Tổ Bộ môn Văn hóa; Chi bộ 5 lãnh đạo các đơn vị: Khoa Mỹ thuật, Tổ Bộ môn Chính trị.]]> Wed, 25 Oct 2017 01:10:00 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-VA-DAI-TIENG-NOI-VIET-NAM-THUONG-TRU-TAI-TAY-NGUYEN-THAM-TANG-QUA-CHO-CAC-CHAU-THIEU-NHI-DONG-BAO-BUON-KET-NGHIA-B-HOK-XA-YANG-TAO-HUYEN-LAK-127/ Sáng ngày 30/9/2017, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp cùng đơn vị Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây nguyên tổ chức vui Tết Trung thu và Tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng Buôn kết nghĩa Bhốk, xã Yang Tao, huyện Lắk.]]> Fri, 6 Oct 2017 08:10:52 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/TO-CHUC-HOAT-DONG-VUI-TET-TRUNG-THU-2017-126/ Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, ngày 01/10/2017, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức chương trình Vui tết Trung thu cho con của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong Nhà trường.]]> Wed, 4 Oct 2017 02:10:07 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/DOAN-TNCS-HO-CHI-MINH-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-RA-QUAN-NGAY-CHU-NHAT-XANH-THANG-9-2017-122/ Triển khai Kế hoạch hoạt động trọng tâm công tác Đoàn, Hội năm học 2017-2018 (Kế hoạch số 03KH/ĐTN, ngày 21/7/2017 của Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật), vào lúc 7h30’ ngày 10/9/2017, Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức phát động ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” tháng 9/2017.]]> Mon, 11 Sep 2017 06:09:24 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/DOAN-TNCS-HO-CHI-MINH-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-THAM-GIA-CHUONG-TRINH-TINH-NGUYEN-MUA-HE-XANH-NAM-2017-116/ Thực hiện chỉ đạo của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức chiến dịch “Mùa hè xanh tình nguyện năm 2017”, tối ngày 12/7/2017, Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã tham gia chương trình nghệ thuật “Dấu chân tình nguyện” – Tuyên truyền ca khúc cách mạng và An toàn giao thông năm 2017 biểu diễn phục vụ tại xã Ea Ral – huyện Ea Hleo.]]> Mon, 17 Jul 2017 08:07:35 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/DOAN-TRUONG-CAO-DANG-VHNT-DAK-LAK-TO-CHUC-THANH-CONG-DAI-HOI-DAI-BIEU-NHIEM-KY-2017-2019-110/ Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, chiều ngày 25/4/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, nhiệm kỳ 2017-2019 đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2019.]]> Wed, 26 Apr 2017 07:04:52 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Dang-Doan-the/TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-TO-CHUC-HOI-THI-HOA-TRANG-VOI-CHU-DE-MOI-TRUONG-CHAO-MUNG-86-NAM-NGAY-THANH-LAP-DOAN-TNCS-HO-CHI-MINH-26-3-1931-26-3-2017-107/ Hưởng ứng Tháng Thanh niên và hướng tới kỉ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), vào lúc 19h00 ngày 24/3/2017, Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Phòng Tổ chức và CTHSSV tổ chức “Hội thi Hóa trang với chủ đề môi trường” nhằm chào mừng sự kiện này.]]> Mon, 27 Mar 2017 09:03:30 GMT